www.muzikaklasika.com
              Музика Класика бр.324                                                                                                                 
       Ревија класичне музике                      јул - септембар 2018.                                                                                             Прва ревија класичне музике у Србији


КОНЦЕРТИ

РАЗГОВОРИ

АКТУЕЛНОСТИ

ФЕСТИВАЛИ

КРИТИКЕ

МУЗИКА И ХРАНА

ИНСТРУМЕНТ

________________

ПРЕТПЛАТА

ИМПРЕСУМ

ОГЛАШАВАЊЕ

АРХИВА
________________

          
У СВАКОМ БРОЈУ
      ПОКЛОН ЦД

                                                  Прва ревија класичне музике у Србији                                                 

РЕВИЈА КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

 

Генерални  директор
Предраг М. Митровић 

Главни  и одговорни уредник
Александра Паладин  

Сарадници
Марија Адамов
Слободан Атанацковић
Ивана Дакић
Ксенија Дињашки
Мирјана Живковић
И.Е.Л.
Гордана Крајачић
Здравко Маљковић
Предраг Пјевић
Властимир Станисављевић Шаркаменац
Теодора Сујић
Нина Ћосић

Фотографија
С. Дорошки
Горан Мацеј
Горан Мусић
Милан Филиповић


Насловна страна
Нови симфонијски оркестар „Макрис“

Техничко уређење
Предраг М. Митровић  

Издавач
„Музика Класика“
Булевар Деспота Стефана 102/30, Београд  
Тел/факс:  +381 (0)11 398 5527
Моб: +381 (0)65 398 5527  
E-mail: muzikaklasika@email.com  

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
78
Музика Класика: ревија класичне музике / главни и одговорни уредник Александра  Паладин. - Год. 9, бр. 32 (јул 2018) – Београд (Булевар деспота Стефана 102): „Музика Класика“, 2018 – (Београд: Ретро Принт) – 29 цм

ISSN 2217-2637 = Музика Класика
COBISS. SR-ID 175896332  

www.muzikaklasika.com  

Први број изашао је 1. октобра 2010.
Оснивачи: Александра Паладин  и Предраг М. МитровићИздавач: Музика Класика, Београд, Булевар Деспота Стефана 102/30
Te
л/фaкс: 011 398 5527 - Moб: 065 398 5527 - Email: muzikaklasika@email.com
P&C 2010-2018
Mузика Класика